ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

* Financial Statements