ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

 

 

 

 

 

 

YΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

* Figures and Information 2011

* Financial Statements 2011