Η EDF Renewables, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της παραγωγής «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας, θυγατρική της γαλλικής Électricité de France, αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενώ δραστηριοποιείται παγκοσμίως, σε Βόρεια και Νότια Αμερική, Ευρώπη, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Ινδία και Κίνα, με αντικείμενο την ανάπτυξη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία έργων ΑΠΕ με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 12 GW παγκοσμίως .

Η EDF EN HELLAS A.E., θυγατρική της EDF Renewables, συστάθηκε το 2005 και αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα. Μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία Αιολικούς, Φωτοβολταϊκούς και Υβριδικούς Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συνολική ισχύς για το 2018 των εν λειτουργία έργων που διαχειρίζεται, ανέρχεται σε 276,5 MW.

Η EDF EN HELLAS Α.Ε διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο σε ώριμα αδειοδοτικά έργα (Αιολικά, ΦΒ, Υβριδικά). Επιπλέον, έχει υποβάλλει αιτήσεις για νέες άδειες παραγωγής, η αξιολόγηση των οποίων αναμένεται.

Η EDF EN HELLAS A.E. ευθυγραμμισμένη με τους στόχους και τις αρχές της μητρικής εταιρείας EDF Renewables, επιδιώκει πάντα τις επενδύσεις στο χώρο της παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, με γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον και τη νομοθεσία που το διέπει, την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας.

Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 120

Ταχυδρομικός Κώδικας: 115 26, Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 6462079

Fax : +30 210 6431420

email: info@edf-re.gr

AΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ A.E

ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ Α.Ε

ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε

ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε

ΒΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

EEN ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε

ΗΛΙΟΘΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε

ΗΛΙΟΦΛΩΡΙΝΑ Α.Ε

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.

Project Development
EDF Renewables, μια απο τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο της ανανεώσιμης ενέργειας.
Τα έργα της εταιρείας
Μάθετε περισότερα για τα έργα μας.